پیام مدیرعامل


ایراندار تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه و مدیریت، جهت رشد صنعت چاپ و بسته بندی در کشور با هدف تولید و تامین انواع کاغذ و فیلمهای پشت چسبدار با استاندارد و کیفیت جهانی می‌باشد، براین باور هستیم که توسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال و حمایت فکری و عملی کل صاحبان محترم صنایع چاپ و بسته بندی ،با اتکاء به منابع انسانی توانمند و مجرب ،محقق نخواهد گردید و دراین راستا تلاش درجهت مشتری‌مداری، ارتقای کیفیت صنعت چاپ کشور ،افزایش صادرات، تأمین منافع استفاده کنندگان، نه یک شعار که برای ما یک اعتقاد و باور است و تلاش شبانه روزی وعضویت در انجمن های جهانی و کانون‌های تخصصی، خود مصداقی بر آن است. قطعا رشد صنعت کشور و جهانی شدن امکان پذیر نخواهد بود جز با هم فکری و پشتیبانی تمامی صنایع مرتبط با این صنعت و با تلاش و همت جمعی این مجموعه، به یاری خداوند رحمان چنین آرمانی محقق خواهد شد. انشاالله