دومین سمینار لیبل ایران


دومین سمینار لیبل ایران دو شهریور ماه ۱۳۹۵ دراتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی برگزار شد که بسیار مورد استقبال مدیران دولتی و برندها و چاپخانه داران لیبل قرار گرفت.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در این سمینار که با حمایت شرکتهای ایراندار، ایران روتاتیو و گروه صنعتی همتا برپا شده بود نگاهی تخصصی تر به روند بازار لیبل ایران و جهان شد.

حضور مهیمانی از ترکیه در کنار مدیران تصمیم ساز دولتی، چاپخانه داران و علاقه مندان به پروسه تولید لیبل یکی از متفاوت ترین رویدادهای صنعت چاپ کشور را رقم زد.

نکته مهم که در تمام مصاحبه ای آژانس با حاضرین به آن اشاره شد ادامه روند این سبک سمینارهای علمی و آموزشی در صنعت چاپ لیبل بود.

بابک عابدین رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران نیز از برپایی کلاس های آموزشی تخصصی در چند بخش خبر داد.انتشار در ۱۳۹۶/۰۹/۰۹