سفید براق

لیبل­های کاغذی معمولاً برای موارد تزئینی فوق­العاده ، انتخاب می­شوند. آن ها را به انتخابی محبوب برای اهداف تبلیغاتی و بازاریابی شامل: برندگذاری و نشان­گذاری محصولات، بسته­ بندی محصولات و همچنین ظروفی مانند بطری­ها و شیشه­ ها،  ذخیره­ سازهای اطلاعات رسانه­ای مانند CD و DVDها و همچنین موارد فروشگاهی مختلف قابلیت مصرف دارد.
لیبل های کاغذی انتخاب مناسبی جهت نمایش اطلاعات مهم که در واقع شناسنامه محصول بوده و مواردی که براقیت بالا مورد نظر می باشد، ایده ال است.
اگر شما لیبل کاغذی مناسبی انتخاب کنید، مقاومت خوبی در شرایط دمایی و رطوبتی و ماندگاری طولانی، مقاومت شیمیایی و جذب آب متفاوتی خواهد داشت.

OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
ORDER6475High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss Coated Paper 75 - HTM GN - WG 601100101
ORDER6475High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss Coated Paper 75 - HTM GN - YG 601100102
ORDER6475High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss Coated Paper 75 - HTM GN - WG 591100103
ORDER6580High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss Coated Paper 80 - HTM GN - WG 601110101
ORDER6580High gloss wood free paperHOTMELT DEEP FREEZEHigh Gloss Coated Paper 80 - HTM DF - WG 601110101D
ORDER6580High gloss wood free paperHOTMELT Heat Resistance High Gloss Coated Paper 80 - HTM OIL - WG 601110101H
ORDER6580High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss. Coated Paper 80 - HTM GN - YG 601110102
ORDER6580High gloss wood free paperHOTMELT DEEP FREEZEHigh Gloss. Coated Paper 80 - HTM DF - YG 601110102D
ORDER7180High gloss wood free paperHOTMELT GENERALHigh Gloss. Coated Paper 80 - HTM GN - WG 591110103
ORDER7180High gloss wood free paperHOTMELT DEEP FREEZEHigh Gloss. Coated Paper 80 - HTM DF - WG 591110103D