شیت

ليبل‌هاي شيت از ضخامت‌هاي متوسطي ساخته شده‌اند که اين امر اجازه مي‌دهد تا به راحتي در پرينترهاي Offset برداشته و چاپ شوند. ليبل‌هاي شيت ما در دو گروه معرفي مي‌شوند:
-شيت‌هاي نيمه براق  
-شيت‌هاي با براقيت بالا 
اين ليبل‌هاي کاغذي سفيد در بسته‌بندی و ابعاد مختلف از جمله بسته‌های 200 تايي با ابعاد 70*51 سانتیمتر تولید مي‌شوند و براي بسياري از کاربردها مناسب مي‌باشند.
 

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER75100Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 100 - HTM . GN - YG1001310908551
  ORDER9090cast coated paperHTM GNcast coated paper 90 - HTM . GN - YG 1001311908250
  ORDER7590Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 90 - HTM . GN - YG1001311008552
  ORDER8080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 931311606551
  ORDER8080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 1001311608553
  ORDER7080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 901311611250
  ORDER7590Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 90 - HTM . GN - YG 821311010501