کاغذ سنگ


کاغذ سنگ یک از انواع فیلم ها می باشد که از 80 -50 % کربنات کلسیم (CaCO3) مخلوط شده با 45-15 % پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) و یا پلی پروپیلن (PP) و 5 % هم مواد افزودنی (Additives)، تشکیل شده است. کاغذ سنگ ها  دوستدار محیط زیست هستند و یک جایگزین اقتصادی برای سایر کاغذ سینتتیک های تولید شده از خمیرکاغذ و پلی پروپیلن است. کاغذسنگ می تواند با هر دو متریال فیلم و کاغذ بازیافت شود.
کاغذسنگ های کربنات کلسیم در درجه اول مرکب را جذب می کنند، بنابراین در بیشتر موارد، مرکب بیشتری استفاده می شود.
لیبل های کاغذ سنگ، به زیبایی با پرینترهای اینجت و مرکب¬جامد، قابلیت چاپ دارد اما با پرینترهای لیزری نمی¬توان آن را چاپ کرد زیرا پرینترهای لیرزی حرارت بالایی را اعمال می¬کنند.

 

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER100110Stone paper white mattHOTMELT GENERALStone paper white matt 100- HTM .GN / YG 601112502
  ORDER100110Stone paper white mattHOTMELT GENERALStone paper white matt 100- HTM .GN / YG 621112555
  ORDER100110Stone paper white mattHOTMELT GENERALStone paper white matt 100- HTM .GN / WG 621112566
  ORDER100110Stone paper white mattHOTMELT GENERALStone paper white matt 100- HTM .GN / YG 1001312508
  ORDER100110Stone paper white mattHOTMELT GENERALStone paper white matt 100- HTM .GN / WG 601112501