کاغذ سنگ

کاغذ سنگ یکی از انواع فیلم‌ها می‌باشد که از 80 -50 درصد کربنات کلسیم (CaCO3) مخلوط شده با 45-15 درصد پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) و یا پلی پروپیلن (PP) و 5 درصد هم مواد افزودنی (Additives)، تشکیل شده است. کاغذ سنگ‌ها دوست‌دار محیط زیست هستند و یک جایگزین اقتصادی مناسب برای سایر کاغذ سینتتیک‌های تولید شده از خمیرکاغذ و پلی پروپیلن محسوب می‌شوند. کاغذسنگ می‌تواند با هر دو متریال فیلم و کاغذ بازیافت شود.
کاغذسنگ‌های کربنات کلسیم در درجه اول مرکب را جذب می‌کنند، بنابراین در بیشتر موارد، مرکب بیشتری استفاده می‌شود.
لیبل‌های کاغذ سنگ، به زیبایی با پرینترهای اینجت و مرکب‌جامد، قابلیت چاپ دارند اما با پرینترهای لیزری نمی‌توان آن‌ها را چاپ کرد زیرا پرینترهای لیرزی حرارت بالایی را اعمال می‌کنند.