شفاف مات

در لیبل BOPP شفاف رویه، چسب و پوشش محافظ آن، نور را از خود عبور می‌دهند، بنابراین محتویات کالا از میان آنها به راحتی دیده می‌شود. لیبل BOPP شفاف برای ارتقا ظاهر محصولات، برجسته‌کردن محصولات و مطابق مد روز پیش‌رفتن طراحی شده است. لیبل‌های شفاف به محصولات شما اجازه می‌دهند که از میان لیبل تاثیر دراماتیکی به نمایش بگذارند که چشم مشتری را جذب می‌کند و همچنین می‌تواند با سطح کالا همرنگ شود (یکی شود) که انگار روی سطح ظرف لیبلی وجود ندارد.

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER5854Matt clear top coated polypropyleneHOTMELT GENERALPP transparent gloss matt 58 - HTM GN - WG 6011006012
  ORDER5854Matt clear polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 - ACR GN / HG 59120062015
  ORDER5854Matt clear polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 - ACR GN / YG 6212006542
  ORDER5854Matt clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 - ACR GN / YG 6212006551
  ORDER5854Matt clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 TC - ACR GN - WG 601202601
  ORDER5854Matt clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 TC - ACR GN - YG 601202602
  ORDER5854Matt clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss matt 58 TC - ACR GN - YG 6212026092