شفاف براق


لیبل BOPP شفاف که رویه ، چسب و پوشش محافظ آن ، نور را از خود عبور می دهند. بنابراین محتویات کالا از میان آنها به راحتی دیده می شود. لیبل BOPP شفاف برای ارتقا ظاهر محصولات ، برجسته کردن محصولات و مطابق مد روز پیش رفتن طراحی شده است. لیبل های شفاف به محصولات شما اجازه می دهند که از میان لیبل تاثیر دراماتیکی به نمایش بگذارند که چشم مشتری را جذب می کند و همچنین می تواند با سطح کالا همرنگ شود (یکی شود) که انگار روی سطح ظرف لیبلی وجود ندارد.

OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
ORDER6054Gloss clear polypropyleneHOTMELT GENERALPP transparent gloss 60 - HTM GN - WG 601100801
ORDER6054Gloss clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss 60TC - ACR GN - WG 601201601
ORDER5552Gloss clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - WG 621202704
ORDER5552Gloss clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - HG 591202720
ORDER5854Gloss clear top coated polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss 58 TC - ACR .GN. - WG 601203101
ORDER6054Gloss clear top coated polypropyleneHOTMELT GENERALPP transparent gloss 60TC - HTM GN - YG 601100802
ORDER6054Gloss clear top coated polypropyleneHOTMELT GENERALPP transparent gloss 60TC - HTM GN - WG 601101601
ORDER5146Gloss clear top coated polypropyleneHOTMELT GENERALPP transparent gloss 51 TC - HTM GN - WG 591102403
ORDER5552Gloss clear top coated polypropyleneHOTMELT DEEP FREEZEPP transparent gloss 55 TC - HTM D.F. - YG 601102702D
ORDER5854Gloss clear polypropyleneACRYLIC GENERALPP transparent gloss 58 - ACR GN - HG 591200420