اولترا کلیر

استفاده از لیبل‌های فیلمی نازک، روشن و شفاف، تبدیل به روند محبوب در بخش‌های نوشیدنی‌ها، لوازم آرایشی، صنایع غذایی و همچنین محصولات مراقبت‌های شخصی و صنایع دارویی شده‌است. ظاهر نهایی لیبل‌های شفاف با استفاده از برچسب‌های" شفاف بر روی شفاف " به دست می‌آید که شامل یک رویه خیلی شفاف است که با یک چسب روشن بر روی یک زیره پلی‌استر قرار می‌گیرد. مواد ترکیب شده یک لیبل " شفاف بر روی شفاف " با زیره‌های پلی‌استری ما صاف‌ترین تماس ممکن با بطری را فراهم می‌کند.
 

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER3650BP transparent glossACR.GNBP transparent gloss 36 - ACR . GN - PET231205382100
  ORDER3650BP transparent glossACR.GNBP transparent gloss 36 - ACR . GN - PET361205381100
  ORDER5072BP transparent gloss TCACR.GNBP transparent gloss 50 TC - ACR . GN - PET 231205282400
  ORDER5072BP transparent gloss TCACR.GNBP transparent gloss 50 TC - ACR . GN - PET 361205281400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 231202782400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202781400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202708152
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202781500
  ORDER5578BP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR .GN / PET 361204981500